Stargen

HPV GENOTİPLEME

HPV DIRECT FLOW CHIP

35 HPV genotipinin eş zamanlı tespiti ve genotiplendirilmesi


  • 35 genotip.
  • Yüksek- risk genotipler: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, and 82.
  • Düşük -risk genotipler: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 81, 84, and 89.
  • DNA extraksiyonu yok .
  • L1  prob.
  • Sıvı bazlı sitoloji , sitolojik ve anal swablar ve parafine gömülü örnekler .